چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های سنتی و مردمی ایران است که در آن، مردم آتش روشن می‌کنند و به گردش و سرور خود می‌پردازند. در این روز، پرندگان نیز به طور طبیعی به دنبال نور آتش هستند و به طور خاص، کبوترها و پرنده‌های شب مانند خروس‌های وحشی و قرقاول‌ها، به سمت نور و رنگ‌های آتش جذب می‌شوند.
بسیاری از حیوانات، به ویژه حیواناتی مانند سگ‌ها و گربه‌ها، از آتش و صدای بلند که در این روز ساخته می‌شود، ترسیده و بهم می‌ریزند. همچنین، بعضی از حیوانات بدون صاحب ممکن است به دنبال آتش بگردند و به اشیاء داغ برخورد کنند و آسیب ببینند. و یا از صدای بلند و دود خفه شوند و یا سکته کنند.
علاوه بر‌ این، در برخی مناطق‌‌، مردم ممکن است برای آتش زدن از چوب هایی استفاده کنند که درختان را بریده اند. این اقدام می‌تواند باعث کاهش تعداد درختان و به تبع آن کاهش حیات وحش و آسیب به محیط زیست شود.
بنابراین، برای جلوگیری از آسیب به پرندگان در چهارشنبه سوری، بهتر است از مواد شیمیایی و سموم آتش‌زا، که می‌تواند باعث تلف شدن پرندگان شود، استفاده نشود. همچنین، برای جلوگیری از خطر آسیب به حیوانات بهتر است آتش را در ارتفاع بالا ایجاد کنید و از استفاده از آتش در محل‌های پست و نزدیک به درختان و پرندگان خودداری کنید. از مواد آتش‌زای پر سر‌‌‌ و صدا استفاده نکنید.