چهارشنبه سوری

وحشت حیوانات از ترقه‌های چهارشنبه‌سوری